WKO Branch Chief Jiří Žofčin
Čtvrtek, 04 Březen 2010 20:17    PDF Tisk Email

Vážení přátelé, vzhledem k tomu, že Jiří Žofčin, prezident České asociace ShinKyokushin karate a WKO Branch Chief pro ČR, dostal již několikrát po sobě a to v rozmezí jen několika let významná ocenění, chci vás o tom informovat. Jsou to ocenění která dostává v souvislosti s jeho životním posláním a tím je soustavné vlastní učení bojových umění, ale i výuka a rozšiřování bojových sportů a umění mezi jeho žáky a vybranou veřejnost.

 

Vzhledem k tomu, že od něj se patrně zase téměř nikdo o těchto událostech nedozví a proto že tyto události považuji za součást dění v oblasti kyokushin v ČR a je to tedy i zásluha rozvoje naší organizace, rozhodl jsem se vás tímto o těchto událostech informovat.

mistri_minTo že byl Jiří Žofčin velmi úspěšným závodníkem karate a to především ve volném boji kumite, kdy byl držitelem mistrovské VT a nositelem titulů přeborníků všech stupňů od kraje až po federaci, patřil tedy k elitě závodníků v ČR, ale rovněž byl velmi ceněný rozhodčí, ale především trenér a instruktor. Funkce instruktora bojových umění se promítala v jeho profesi šéfinstruktora pro boj z blízka dnes již v legendární protiteroristické jednotce Utvaru zvláštního určení MV. Dá se tedy říci, že Jíří je téměř žijící legendou v oblasti bojových umění a sportů. Tento úsek jeho sportovního života je tak nabytý událostmi, že je to na samostatný článek a to někdy příště…

Vrátím se tedy k posledním letům, kdy především sportovní veřejnost věnující se bojovým sportům, mohla být u toho (alespoň někdo..), když Jiří Žofčin přebíral některá ocenění za celoživotní nezištnou práci pro mnoho z nás. Je až překvapující, že v hlavním městě Praze, na ČSTV, České unii bojových umění a dalších institucí spojených se sportem a hlavně bojovým umění toho ví o Jirkovi více než v regionu, kde působí v této oblasti přes třicet let a kde pod jeho vedením vzniklo spoustu oddílů a klubů a kdy vychoval spoustu dobrých sportovců, ale především mládeži vštěpoval zásady úcty k rodičům, lidem okolo nás a celé společnosti, neboť to je princip bojových umění pocházejících s Asie.

Jeho sportovnímu klubu v Sokolově, který byl založen oficiálně v roce 1981 (existoval již v roce 1980) bude za rok 30 let ! Téměř nic se od té doby nezměnilo, stále učí své studenty a školí trenéry a instruktory a předává jím zkušenosti získané v průběhu života a na seminářích po celém světě.

Učí je opět jak žít a v životě bojovat podle zásad , které přebírá ze starých čínských a japonských škol postavených především na cti a odvaze a oddanosti rodičům a vlasti ! To jsou zásady opravdových bojovníků a slušných lidí na celém světě.

Je věrný odkazu Kyokushin SEISHIN : - DRŽ HLAVU SKLONĚNOU - skromnost - OČI VZHŮRU - ambice - ÚSTA ZAVŘENÁ - vyrovnanost - ZACHOVÁVEJ ÚCTU K RODINĚ A PROSPÍVEJ OSTATNÍM.

Je to velká odpovědnost vychovávat naše děti a studenty, ale naším cílem by měl být radostný svět a mír . Dodržováním hodnot budo a kyokushin bychom měli být schopni těchto cílů dosáhnout ! To je princip životní filosofie, který Jiří Žofčin přebírá od svých čínských a japonských mistrů a vzorů a v souvislosti s kyokushin karate od Sosaie Masutatsu Oyamy a Sihana Kenji Midoriho.

A teď již k posledním letům a událostem týkajících se ocenění našeho vedoucího evropské, světové a především japonské pobočky World Karate Organisation (WKO) tedy Branch Chiefa pro ČR Jiřího Žofčina. Dne 31.01.2001 – byl založen a představen předsedou Českého svazu karate VIP KLUB osobností karate v ČR. Členství bylo uděleno společně s certifikáty a osobní kartou vybraným jedincům v oblasti karate. Jednalo se o lidi kteří významně svými sportovními výsledky, nebo jako funkcionáři ovlivnili vývoj a rozvoj karate v ČR. Do tohoto uskupení bylo za celou existenci karate v Čechách zařazeno pouze 17 osob. Uvědomíme li si kolik lidí v ČR se v karate věnuje, jsou a nebo byli výborní závodníci, trenéři, funkcionáři a tak dále, je pro nás opravdu velmi potěšujíc í, že se mezi vyvolenými hned v úvodu objevil sokolovský rodák závodník a trenér Jiří Žofčin.

V roce 2004, 23 ledna, na zámku v Čechticích u Prahy, na významném večeru k ocenění osob v oblasti bojových sportů , předává předseda Českého svazu karate Ing. Karel Strnad Čestné uznání za rozvoj karate a bojových umění v České republice a zlatou plaketu VIP člena ČSKa.

21.listopadu roku 2007 v Kongresovém Paláci v Praze, při vyhlašování nejlepších sportovců v bojových a silových sportech, uděluje předseda ČSTV ing. Vladimír Srb Čestné uznání „ Za významný a výjimečný přínos k rozvoji tělovýchovy a sportu v České republice „. A konečně dne 19.prosince 2009 v TOP Hotelu v Praze na IV. Noci mistrů.při vyhlašování nejlepších reprezentantů a osobností v bojových a silových sportech, Jiří Žofčin, společně s nestory v bojových uměních a sportech, Slavomírem Svobodou –předseda ČUBU, Tomášem Gruberem – předseda ČSFU a Ondřejem Musilem, který je stejně jako Jiří Žofčin, znám především jako bývalý závodník a nyní trenér a instruktor, tak tito muži převzali d r u h é n e j v y š í vyznamenání ČSTV „ČESTNÝ ODZNAK“ ZA VÝZNAMNÝ A VYJÍMEČNÝ PŘÍNOS K ROZVOJI TĚLOVÝCHOVY A SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE.Jde o celoživotní přínos v oblasti sportu. Ocenění převzali v přímém přenosu pro ČT4 sport, z rukou místopředsedy ČSTV Ing.Pavla Kořána a zástupce Českého Olympijského výboru Ing.Jana Hrdiny.

rybnik_minDále na této společensky sportovní akci, vyhlásil předseda české unie bojových umění pan Slavomír Svoboda, akci Souboj Titanů v GH Pupp v Karlových Varech, kterou jako hlavní pořadatel se společností Gala Fight, pořádal náš prezident Jiří ŽOFČIN, a zastřešoval ji Českou asociací kyokushin karate, nejlepší akcí ČUBU v roce 2009.

Z toho naprosto jednoznačně vylívá , že Jiří Žofčin již spoustu let nezištně pracuje v oblasti sportu a bojových umění pro všechny z nás a společně s těmi nejbližšími dělá především pro rozvoj a budoucnost a tím jsou naše děti, práci která i přes vyjmenovaná ocenění, se dá jen těžko ocenit.

Dále je třeba uvést, že společně s Jiřím Žofčinem, postupují vpřed i jeho nejbližší pomocníci, ale především jeho přátelé. Dne 19.12.2009 se v Top hotelu Praha konala Výroční schůze VIP KLUBU KARATE ČR, kdy bylo po šesti letech trvání, přijato z mnoha navržených 6 nových členů, kteří významně pracovali a pracují v oblasti karate a bojových umění. Na návrh Jiřího Žofčina , prezidenta AKO ČR, byl přijat do toho to společenství jeho zástupce a současný trenér reprezentace karate kyokushin v ČR a také trenér Kamikaze Sokolov, kde je již mnoho let zástupcem Jiřího Žofčina, pan František SLÁMA . I to je pro nás všechny odměna za společnou práci v naší organizaci ShinKykoushin karate v ČR. Bez ohledu na tato ocenění , jen my kteří jsme na společné cestě s Jiřím Žofčinem již spoustu let, víme co pro nás Jiří Žofčin udělal a doufáme, že i dále to tak zůstane a my všichni mu budeme v této jeho činnosti nápomocni. Velice si toho vážeme, ale především Tebe Jiří a za velkou rodinu kyokushin karate ti ze srdce děkujeme a vždy se o nás můžeš opřít, budeš li nás potřebovat.

Ing.Robert Csekés - ekonom organizace AKO a vedoucí úseku rozhodčích. OSU !

Další fotografie na stránkách zde

Aktualizováno ( Pátek, 05 Březen 2010 13:24 )
 

Partner organizace

Banner

Partner organizace

Banner

Partner organizace

Banner

Partner organizace

Banner

Partner organizace

Banner