Zkoušky na stupně technické vyspělosti Shinkyokushin karate.
Středa, 25 Listopad 2009 01:40    PDF Tisk Email

V sobotu 07.11.2009 byly na požádání oddílu TJ Lokomotiva  ShinKyokushiKai Karate M. Lázně (11 zkoušených) uspořádány zkoušky na stupně technické vyspělosti (STV) v karate. Místem zkoušek byla tělocvična Základní školy v Kynšperku nad Ohří. Ke zkouškám se připojily oddíly ShinKyokushinKai karate Gorin z Kynšperka n.O. (6), Františkových Lázní (12), Chebu (1) a Ostravy (1). Celkem 31 žáků.

Zkušebním komisařem byl B.Ch. ČR a prezident AKO ČR Jiří Žofčin ( 2. Dan ), jako asistenti pracovali František Sláma (1. Dan), který řídil technickou část cvičení a Robert Csekés (1. Dan), který se staral o administrativní oblast.

Zkoušky byly zaměřeny především na zkoušky dětí, které se nemohly účastnit letního tábora naší asociace. Proto nejvíce zkoušených bylo na 10. a 9. Kyu. Děti předvedly, že od prázdnin tvrdě trénují, protože mimo dva méně připravené cvičící,  nebylo dětem co vytknout.(myslím vážnější chyby…).


Po úvodní nervozitě a to i z důvodu, že nebyly dobře připravené zkušební formuláře (díky pomoci členky výkonného výboru AKO ČR, Martinky Stankové Žofčinové se vše rychle vyřešilo) se rozběhly zkoušky 15-ti minutovým rozcvičením. Pak už následovala technická část zkoušek, která tradičně v Kyokushin karate probíhá tak, že ze začátku cvičí všichni společně techniky od nejnižších technických stupňů (10. Kyu) až po nejvyšší zkoušené. Po odcvičení své technické části pak následuje fyzický test (všech) ve formě kliků,
sedlehů a podobně a několik teoretických otázek týkajících se karate. Skupina, která si svou část odcvičí si posadí a ostatní pokračují. Toto se opakuje u každého zkoušeného stupně (Kyu), takže pak ten poslední cvičí i 3,4 i více hodin (záleží na počtu zkoušených žáků v den zkoušky…) po kterých následuje ještě několik 2 minutových zápasů. Ukázalo se, že cvičícím nejvíc problémů dělají tak zvaní „námořníci“, kterých František Sláma naordinoval 50 za sebou. Z čeho se některým dospělým udělalo vážně zle a ztráceli vědomí. Naštěstí za pomocí tlaků na vitální body prezidentem Jiřim Žofčinem se rychle z tohoto stavu dostali.

Na závěr zkušební komisař Mgr. Jiří Žofčin vyhodnotil jako nejlépe cvičící děti z oddílu Mariánské Lázně vedeného trenérem Robertem Csekésem. Z tohoto oddílu pak  vybral i nejlepšího cvičícího a to Jaroslava Stoklasu, který obdržel malou upomínku ve formě odznaku ShinKyokushin Karate. Jedinou vážnou připomínku měl prezident AKO ČR k trenérům v tom smyslu, aby trenéři navrhovali ke zkouškám jen připravené žáky. Aby zbytečně nemrhali finančními prostředky za poplatky a náklady za cestu.
Protože nebyly zjištěné velké nedostatky, případně je na místě cvičící odstranili, všichni zkoušky úspěšně absolvovali.

Prezident poděkoval nejen žákům za přístup a výkony na zkouškách ale také svým asistentům Robertu Csekésovi  a Františku Slámovi kteří byli pro zkoušené příkladem, ale také velké poděkování patřilo Martince Stanko Žofčinové za pomoc při zajištění administrativních záležitostí a výzdobu tělocvičny, dále řediteli ZŠ panu Mgr. Jiřímu Danešovi za poskytnutí tělocvičny a zázemí, také všem trenérům a rodičům, kteří děti připravovali a poskytli nezbytnou podporu k účasti na zkouškách  v  Kynšperku nad Ohří.

OSU !

20.11.2009
Ing. Robert Csekés

 

 

Partner organizace

Banner

Partner organizace

Banner

Partner organizace

Banner

Partner organizace

Banner

Partner organizace

Banner