CAMP 2009
Čtvrtek, 05 Listopad 2009 01:26    PDF Tisk Email

camp_034Hlavní letní CAMP 2009 České asociace shinkyokushin karate (AKO)
Na základě schváleného plánu na rok 2009 pro AKO ČR, pořádal tento Camp z pověření a za podpory AKO oddíl GORIN Kynšperk nad Ohří, který vede trenér a instruktor Jaromír Stanko. Česká asociace se rozhodla pověřit konáním tohoto poměrně náročného úkolu oddíl GORIN především pro to, že Jaromír Stanko a ostatní z vedení oddílu prokázali při činnosti svého klubu svědomité a progresivní vedení, a to po všech stránkách spojených s řízením sportovního klubu, ale především při práci s mládeží. Ukázalo se, že tato volba byla správná. Dne 8. srpna byl tento Camp, který byl zaměřen svým programem především na děti a mládež, zahájen.

Místo konání bylo vybráno velmi dobře, a to z toho důvodu, že pro všechny aktivity spojené s pořádáním letního tábora bylo zajištěno zázemí, a to jak po stránce tréninků, tak hlavně pro dětský program, který byl velmi pečlivě připraven a nejen děti, svou pestrostí a hodnotným obsahem, překvapil. Camp 2009 na „Ranči Vránov“ potřebám naprosto vyhovoval, pro 80% účastníku byl i dobře dostupný pokud jde o dopravu, neboť se nachází v karlovarském regionu v okrese Sokolov v malebném údolí pstruhové říčky Svatavky. Musím říci, že velký podíl na celkové atmosféře bylo krásné a slunečné letní počasí. O provoz a stravování na táboře pečoval team pana Zdeňka Vrány, majitele „Ranče“ a musím jen konstatovat, že jejich péče o to, abychom byli všichni po všech stránkách spokojeni byla ve vztahu k nám opravdu nadstandardní.

Náplní Campu 2009 bylo především cvičení s mládeží ve věku cca 6 až 15 let (první skupina) a pak skupina od 15 let výše (druhá skupina). Pro tyto skupiny byli zajištěni tito trenéři a instruktoři: Hlavní trenér Campu byl host AKO, WKO Branch Chief a prezident Polské organizace Jacek Baranowski 4 Dan, který patří technicky mezi nejvyspělejší karatisty v Evropě.Věnoval se především cvičení se skupinou II. tedy s dospělými. Dále s ním přijel jeho asistent Artur Mrosczyk 2 Dan, který pomáhal především při trénincích s dětmi. Čeští instruktoři WKO B.Ch. a prezident české asociace Jiří Žofčin, trénoval v obou skupinách střídavě a sledoval především úroveň jednotlivých účastníku Campu, ale i trenérů a instruktorů, což pak bylo promítnuto do závěrečných zkoušek na stupně technické vyspělosti. Sláma František, státní trenér reprezentace a zástupce prezidenta AKO ČR, 1.Dan, se věnoval dospělým účastníkům a nadstandardně juniorské reprezentaci. Jaromír Stanko, vedoucí oddílu GORIN a vedoucí Campu 2009, zároveň hlavní trenér dětí po celý tábor. Martina Stanko Žofčinová, jednatelka klubu Gorin, členka VV AKO ČR a především technicko organizační vedoucí Campu 2009, odpovědná za chod a náplň Campu 2009. Petr Lochschmidt, asistent trenéra dětí pro Camp 2009. MUDr. Martin Čegan, vedoucí oddílu Shinkyokushin Ostrava, lékař asociace a hlavní lékař letního semináře 2009. Lucie Křítková, členka Gorin a hlavní zdravotní dozor tábora. Zkušební komise: Jacek Baranovski, WKO B.Ch. Polska, 4.Dan Jiří Žofčin , WKO B.Ch. ČR, 2.Dan Asistenti: František Sláma, státní tr.reprezentace 1.Dan Robert Csekés, vedoucí úseku rozhodčích AKO ČR, 1.Dan. Mimořádní hosté pozvaní prezidentem AKO ČR: Sergei Getmanskyi, vedoucí Doněcké Oblasti (UA) 3.Dan (2.200km daleko, Sokolov – Doněck), jeho návštěvy si vážíme. Ruslan Zvonko, 2.Dan (přijel z Ukrajiny a zakládá nové dojo v Praze).

Pro dospělé byl program postaven na třech trénincích denně, vzhledem již k vyjmenovaným instruktorům je zřejmé, že tréninky které trvaly většinou kolem 120 minut (někdy i déle), byly velmi náročné, a to jak co se týče technických požadavků, tak i požadavků fyzických. Cílem bylo zjistit a ověřit si celkovou úroveň účastníků a rozšířit jejich vědomosti v oblasti bojových umění, ale především v Shinkyokushin karate.

Je třeba říci, že několik tréninku v průběhu Campu bylo opravdu na hranici fyzických možností studentů, ale všichni došli až do konce. Pokud jde o tréninky dětí, tak ty byly zaměřeny především na rozvoj základní motoriky v karate a opakování a výuku nových technik. Rovněž tak na rozvoj celkových fyzických schopností a rozvoj zdravého pohybu, který je tak důležitý pro zdravý vývoj všech dětí.

V odpoledních blocích pak byly pro děti připraveny další výukové a zábavné programy, tak aby děti měli přehled a orientaci i v jiných oblastech sportu a života obecně. Zde je třeba vyzdvihnout pečlivě připravený program pro děti ze strany pořadatele a jeho dotažení až po závěrečné zhodnocení a vyhodnocení. Zajímavý moment je i ten, že české i polské děti i přes jazykovou barieru,byly ve velké pohodě a měli k sobě velmi blízko.

Na závěr Campu 2009 se pořádaly zkoušky na jednotlivé stupně technické vyspělosti, které začaly 09.30 hodin a skončily v 19.30 hodin. Ten kdo ví jak probíhají takové zkoušky a ještě jim předchází týdenní tří fázový trénink, si dovede přestavit co to bylo pro zkoušené a to zvláště na vyšší technické stupně! Pro ilustraci jen jednoduché počty, Pavel Stingl (Sokolov), Petr Lochschmidt(Praha) STV 2.kyu a Miloslav Holek a Tomáš Šajánek (oba Sokolov) 1.kyu , cvičili, odečtu-li hodinovou přestávku, nepřetržitě cca 7 hodin a každý na závěr zkoušky musel absolvovat více než 30 zápasů systémem K.O. Je pravdou, že někteří po ukončení STV, nebyli schopni několik minut stát na nohou a nebo místo zkoušky sami opustit…

V řadách zkoušených byly poměrně značné rozdíly ve fyzické i technické připravenosti. Bohužel někteří zkoušku nezvládli a někteří dostali zákaz jeden rok se STV vůbec neúčastnit… Většinu je pak potřeba pro jejich výkon a snahu pochválit ! Pokud mám někoho vyzdvihnout, tak bych ocenil přístup hochů z Ostravy, kteří bez ohledu na jejich drobné prohřešky v chování, projevili opravdu výrazného „bojového ducha“ a věřím, že z nich jednou budou dobří bojovníci a závodníci. Dále bych chtěl za přípravu na zkoušku pochválit Pavla Stingla, ale nejlépe byl připraven Tomáš Šajánek, oba jsou svěřenci Františka Slámy. Dobře byli připraveni také někteří z klubu GORIN Kynšperk nad Ohří a Shinkykushin Mariánské Lázně.

Ohlasy účastníku byly především velmi pozitivní, i když někteří si stěžovali na příliš těžké tréninky. Je třeba chápat, že mezi účastníky Campu jsou velké rozdíly, že jsou zde studenti kolem desátého kyu a pak až do prvního kyu. Je tedy zcela logické, že zde bude velký rozdíl jak v technické, tak i fyzické dispozici jednotlivce.

Závěrem bych chtěl říci, že šlo o první Camp, který byl pořádán jako pravidelný, který se bude v tomto duchu pořádat každý rok a zastřešuje jej AKO ČR. Jde především o to, stmelit organizaci, vzájemné poznání členů v ČR, sjednocení technik, dát vám všem prostor se na společném Campu vyjádřit ke všemu co se týče AKO a přispět tak k rozvoji České Asociace Shinkyokushin karate. Nejvýznamnější je však společná závěrečná zkouška, kdy každý má možnost vidět sám sebe, nebo své svěřence a porovnat je se vším kolem sebe co s tímto souvisí.

camp_229Vzhledem k tomu, že jsme měli problémy s místem na táboře a v závěru jsme nemohli již přijímat přihlášky, doporučuji již v předstihu posílat vedení asociace počty zájemců na rok 2010. Letos jsme se dělili o místa s tanečnicemi, ale pokud by se Camp konal na stejném místě (velká pravděpodobnost), slíbil nám majitel „Ranče“ že by celý prostor vyhradil nám, ale je třeba vědět, že počet zájemců bude cca 120 až 130 osob. V letošním roce, se účast pohybovala i s dojíždějícími kolem 90 účastníků. Myslím tedy, že pokud se přihlásíme včas, není problém těch 130 míst pro nás zajistit.

Závěrem si nemohu přes všechny své pozitivní postřehy, odpustit jednu poznámku, někteří rodiče si po ukončení tábora odvezli své děti aniž by o tom informovali organizátory tábora, nebo jeho oddílové trenéra a tato reakce nebo způsob odvozu domů mi dává důvod se zamyslet se nad tím, zda si někteří rodiče své dítě na týdenní tábor pouze „neodložili“. Vůbec je nezajímalo, jak se jejich dítě chovalo, jak uspělo ve zkouškách, v ostatních soutěžích, zda nemělo zdravotní problémy a spousta dalších otázek, které se logicky nabízí a to už nehovořím o tom, že by se možná slušelo pořadatelům tábora, kteří pro jejich ratolesti dělali maximum, alespoň říci nashledanou a případně poděkovat, nebo klidně říci své výhrady….,ale takto ?!

Mé poděkování patří všem kteří se Campu 2009 zúčastnili a snažili se chovat a cvičit co nejlépe mohli. Všem instruktorům, které jsem vám v úvodu opět představil, zvláště pak mým dvěma přátelům Jackovi Baranowskému a Františku Slámovi, ale především organizátorům Jaromíru Stankovi a jeho milé manželce a mé milé dceři Martince.

Dále bych chtěl poděkovat rodičům, kteří podporují své děti při cvičení Shinkyokushin a tím naší asociaci, zaměstnancům „Ranče Vránov“, Základní škole v Kynšperku nad Ohří a jejímu řediteli Mgr. Jiřímu Danešovi za technickou podporu a především našemu hlavnímu podporovateli Sokolovské Uhelné a jejímu Generálnímu řediteli Ing.Františku Štěpánkovi.

Závěrem si dovolím použít slova Jacka Baranowského, který ve svém článku který vyšel v Polském tisku a na web stránkách Polské organizace Shinkykushin ke Campu 2009 v České republice: „Těším se, že se s vámi sejdu příští rok na Campu v České republice„!

S úctou a respektem WKO Branch Chief a prezident AKO ČR Mgr.Jiří Žofčin. V Šabině 09.09.2009.

OSU !

Aktualizováno ( Úterý, 10 Listopad 2009 21:58 )
 

Partner organizace

Banner

Partner organizace

Banner

Partner organizace

Banner

Partner organizace

Banner

Partner organizace

Banner