Newsletter leden 2011
Čtvrtek, 20 Leden 2011 15:12    PDF Tisk Email

Milí vedoucí poboček a přátelé,

Nejprve bych vám chtěl popřát hodně štěstí v novém roce!
Přemýšlím, jak jste asi přivítali rok 2011. Rok plný snů a velké naděje. Využijme této příležitosti k upevnění našeho cíle dosáhnout 100 přičleněných zemí. Tento krok musíme absolvovat, abychom se stali nejsilnější a největší organizací na světě. Organizaci bychom mohli popsat jako horu. Úpatí hory je široké a pak máme vysoký vrchol hory. Tyto dva body jsou spolu přímo spojené a hora by nebyla horou bez obojího, silného širokého úpatí a vrcholu. Mezi významnou podporou našich členských zemí a silným úsilím našich závodníků, kteří zdokonalují svou techniku nejvyšší světové úrovně, musí být rovnováha. Podejme si ruce při stavbě naší velké hory.

Předpokládám, že si všichni uvědomujeme, že 10. Světový šampionát se bude konat letos. Tady v Japonsku právě probíhají přípravy, abychom vás všechny mohli přivítat bez problémů. Těšíme se s vámi všemi na viděnou.

Po celém světě probíhají vyřazovací zápasy pro Světový šampionát. Pro závodníky musí být velkou ctí Karateka reprezentovat svou vlastní zemi na Světovém šampionátu konaném jedenkrát za 4 roky. Využijte této velké cti tak, že budete každý den trénovat na maximum. Pro všechny země je rovněž pro přípravu na šampionát důležité vybudovat silnou jednotu mezi vedoucími poboček, kontaktními osobami a závodníky. Žádám vás všechny, abyste podporovali závodníky. Doufám, že závodníci nikdy nepřestanou cítit vděk za spolupráci a podporu při přípravě na turnaj a že tento pocit budou mít v srdci.

Dále, naše aktivity zaměřené na splnění našeho cíle zařadit karate mezi olympijské sporty se dostaly do nové fáze. V Japonsku jsme se v prosinci zúčastnili tábora organizovaného Asociací japonských bojových umění, která úzce spolupracuje s JOC. Byla to skvělá příležitost.komunikace se závodníky z různých bojových umění. Věřím, že náš cíl uskutečníme, budeme-li stále postupovat vpřed. V karate jsou dvě kategorie: plnokontaktní a nekontaktní. Abychom se na cestě za naším cílem dostali dále, musíme chápat, že je nutné mít obě hnací síly v rovnováze. Vraťme se k jádru Karate a zkusme se nerozdělovat kvůli rozdílům v organizacích a stylech. Všichni bychom se měli snažit spolupracovat mezi sebou a vidět věci v širších souvislostech.

Abychom se přiblížili našemu snu, jsou důležité reklamní aktivity na národní úrovni. Je nezbytná houževnatost každého z nás. Snažme se prosím podporovat začlenění plnokontaktního karate do olympijských her, do olympijského výboru ve vaší zemi..

Závěrem věřím, že si v dobrém zdraví užijete úspěšný rok. Jsme všichni spojeni pevnou vazbou přátelství, které se nedá za peníze koupit. V těžkých chvílích si vybavte obličej vašich přátel. Podělme se o veškerou radost i smutek, vždyť jsme rodina.  

Prosím vás rovněž o spolupráci a podporu v nadcházejícím roce.

OSU

Kenji Midori
Prezident
WKO

Aktualizováno ( Čtvrtek, 20 Leden 2011 15:18 )
 

Partner organizace

Banner

Partner organizace

Banner

Partner organizace

Banner

Partner organizace

Banner

Partner organizace

Banner